PL 889126990, UK 0044 79 5833 9781 biurogoldtrans@gmail.com

Move with us

 

The best removal services

POLAND < > ENGLAND

Transport

If you need to safely send a parcel, then you can trust us. Thanks to our modern fleet of cars, you can be sure that your parcel will safely reach your destination on time .Moreover, compensation cover is included on all our services to make sure that parcel will be delivered in a perfect condition. A growing number  of satisfied customers shows how outstanding our services are.

Removals

Are you planning to move to England? Or your plan is to come to Poland for good? This is exactly where you should be! We specialize in  the international transportation from Poland to England. We deal with the transport of various types of furniture, equipment and also vehicles When moving with us you can be sure that your possessions are in good hands. Your shipment will be delivered at the specified address.

Our fleet

Accomplished shipments

Satisfied customers

Accomplished removals

Check our prices!

Do You have questions?

Contact us and get the best help

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji

Ciasteczko to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Zamknij